Školská poradenská zařízení

Při vzdělávacích a výchovných problémech žáků nabízíme po konzultaci s rodiči kontakty na školská poradenská zařízení.

Uvedená pracoviště zpracují zprávu z vyšetřní žádka. Na základě těchto zpráv se umožňuje odklad školní docházky o jeden rok, individuální přístup k žákovi, výuka podle individuálního vzdělávacího plánu, integrace žáka do základní školky s pomocí asistenta pedagoga.

Vyšetření žáků zajišťují zákonní zástupci žádka nebo škola po domluvě se zákonnými zástupci.