Beseda o Osvětimi

pondělí, 1. červenec 2024

V posledním školním týdnu nás navštívil bývalý žák naší školy Petr Paleček, který si pro žáky 5. ročníku v rámci předmětu Vlastivědy připravil prezentaci o návštěvě Osvětimi v Polsku. Ta je dodnes svědectvím hrůz z období 2. světové války. Seznámil žáky s výstavbou koncentračního tábora, fotodokumentací jednotlivých částí a s hlavními viníky zvěrstev, která v tomto táboře probíhala. Vysvětlil otázky holocaustu, ale i osud Židů, kteří jej přežili. Děkujeme za jeho čas a ochotu k diskusi s našimi žáky, které téma zaujalo, protože se zájmem vyptávali na souvislosti. (pa)

Beseda o Osvětimi