Vyhodnocení dukátů

pondělí, 1. červenec 2024

Také tento školní rok žáci od září sbírali odměny v podobě dukátu, měšců a truhel během celoškolního projektu "I z nás budou dospělí". Tento projekt žáky podporuje mimo jiné v ohleduplném chování, ochotě pomáhat, plnit si své povinnosti a zapojovat se do akcí školy. Předposlední den školního roku 27. června 2024 jsme se sešli v tělocvičně školy, abychom se dověděli, jak se jednotliví žáci umístili v pořadí na škole. Nejlepší sběratel byl letos prvňáček Šimon W., také na druhém místě byla prvňačka Izabela H., na třetím místě se umístil páťák Petr V. a takto byli postupně umístěni všichni žáci naší školy až k sedmdesátému místu. Podle umístění si šli vybírat odměny. Výběr odměn byl veliký a největší rychle zmizely. Každý žák si odměnu odnesl. Všichni žáci školy se do projektu zapojili, proto věříme, že se jim líbil. (je)